Visar alla poster med taggen:Alexandra Gard

Ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser

Socialdemokraterna i Söderhamn har vid ett välbesökt medlemsmöte, under ledning av riksdagens första vice talman Åsa Lindestam, fastställt ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser i Söderhamns kommun för den kommande mandatperioden. Valberedningens förslag presenterades av valberedningens ordförande Barbro Andersson med orden -”Vi bygger ett lag för framtiden med en bred spridning på uppdragen.” Ordförande…

Läs mer

Åsa Lindestam är toppnamnet till riksdagen från Gävleborg

I helgen har Socialdemokrater i Gävleborg samlats för att forma den politik vi kommer att driva de kommande fyra åren. Vi har också valt vilka som ska företräda oss i riksdag och region. Åsa Lindestam från Söderhamn är toppnamnet till riksdagen från Gävleborg. Tätt följd av Patrik Lundqvist, Elin Lundgren och Kristoffer Lindberg. Vi från…

Läs mer

Med solidaritet, jämlikhet och tillit bygger vi Söderhamns framtid

Under lördagen samlades Söderhamns Arbetarekommun för årsmöte på Föreningarnas Hus i Marmaverken. Ordförande Alexandra Gard hälsade välkomna med att säga att det var en ”historisk dag för här skriver vi historia”. Historia genom att välja flera av de som ska leda Söderhamn de kommande 4 åren. Alexandra lämnade sedan över ordet till mötets ordförande Mats…

Läs mer

Medlemsmöte med många motioner

De kom genom ett yrväder en januarikväll med iPads i handen.

  Flera medlemmar samlades på växelgatan för att skriva motioner till arbetarekommunens årsmöte och distriktets årskongress (DÅK). Efter flitigt författande genomfördes ett välbesökt medlemsmöte där motionerna diskuterades och efter vissa justeringar stod arbetarekommunen bakom allihop. Det var allt från högt till lågt som föreslogs i t ex förslag om bidrag till hissar till fastighetsägare för…

Läs mer

Ledarskapsutbildning för ordföranden

Förra helgen deltog Alexandra vår ordförande i Socialdemokraterna i Söderhamn, Sven-Erik och Maria ordförande och viceordförande i kommunstyrelsen samt regionråd Eva Lindberg på en utbildning.

Alla förtroendevalda i Socialdemokraterna erbjuds en ledarskapsutbildning och förra helgen hölls steg två i Gävleborg. Deltog gjorde arbetarekommuns ordföranden och kommunstyrelse ordföranden från hela länet. Vi fick ett erfarenhetsutbyte och möjlighet att fördjupa våra samarbeten. Något konkret vi tar med oss är hur vi arbetar kring etik och att vara förebilder. Detta har också aktualiserats…

Läs mer

Valledningen bygger nätverk inför valåret

Arbetarekommunens valledning har under veckan varit iväg tillsammans med ett 30-tal partivänner från hela Gävleborg. Under resan planerades valkampanjen för nästa års val och det etablerades ett kontaktnätverk med valledare från kommunerna runt om i Gävleborg. Det är en grupp som kommer fortsätta träffas på hemmaplan under det fortsatta valarbetet. Partidistriktet i Gävleborg, som anordnade resan,…

Läs mer

Åsa Lindestam vald till ordförande för partidistriktet i Gävleborg

Idag lördag den 2 april valdes Åsa Lindestam till ordförande för partidistriktet Gävleborg. Söderhamns arbetarekommun tycker att det är extra roligt att en så erfaren kvinna från Söderhamn nu får axla rollen att leda vårt distrikt. Vi vill såklart gratulera Åsa till uppdraget. Till styrelsen för distriktet valdes även Alexandra Gard och Sven-Olof Larsson. Maria…

Läs mer
facebook Twitter Email