Medlemsmöte med många motioner

De kom genom ett yrväder en januarikväll med iPads i handen.

 

Flera medlemmar samlades på växelgatan för att skriva motioner till arbetarekommunens årsmöte och distriktets årskongress (DÅK). Efter flitigt författande genomfördes ett välbesökt medlemsmöte där motionerna diskuterades och efter vissa justeringar stod arbetarekommunen bakom allihop.

Det var allt från högt till lågt som föreslogs i t ex förslag om bidrag till hissar till fastighetsägare för att äldre skall kunna bo kvar längre och förslag om att civila resurser kan utföra vissa polisiära uppgifter som fordonskontroller och utfärdande av pass.

Mötet fortsatte med nomineringar till distriktårskongressen i Sandviken och information om nomineringar till kommunfullmäktige. Arbetarekommunens ordförande Alexandra Gard pratade om etiska riktlinjer och hur partiet arbetare med #metoo.

I samband med utskicket om medlemsmötet skickades det med en inbjudan till årsmötet den 17:e mars på föreningarnas hus i Marmaverken. Anmälan till årsmötet sker via soderhamn.socialdemokraterna.se/anmalan-till-arsmotet/

facebook Twitter Email