Ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser

Socialdemokraterna i Söderhamn har vid ett välbesökt medlemsmöte, under ledning av riksdagens första vice talman Åsa Lindestam, fastställt ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser i Söderhamns kommun för den kommande mandatperioden.

Valberedningens förslag presenterades av valberedningens ordförande Barbro Andersson med orden -”Vi bygger ett lag för framtiden med en bred spridning på uppdragen.”

Ordförande Alexandra Gard peppade -”Det är en ny situation att befinna sig i opposition men vi ska inte sitta i baksätet och titta på. Vi ska driva vår politik och tänker inte sitta med armarna i kors.”

Det var ett glatt möte med många skratt och kryddades med sång både för en jubilar samt traditionsenliga visor. Mötet avslutades med att avtacka medlemmar som inte länge har något förtroendeuppdrag för partiet.

Kommunstyrelsen
Ledamöter
Alexandra Gard (kandidat till 2:e vice ordförande)
Mattias Åhlund
Jessica Stenberg
Ove Söderberg
Maria Lind

Ersättare
Anna Idell
John Staffas
Katarina Hedberg
Åsa Kastman

Arbetsmarknad och socialnämnden
Ledamöter
Maria Lind
Patric Rosenqvist
Ida Viberg

Ersättare
Anna-Maria Landgren
Mustafa Sido
Mathilda Lindberg

Barn och utbildningsnämnden
Ledamöter
Johannes Tyve
Susanne Larsson
Erik Sköld

Ersättare
Frida Hirsimäki 
Fredrik Léstrade
Anneli Englund

Bygg och miljönämnden
Ledamöter
Lillemor Svensson
Catherine Maxdotter
Christer Wannberg

Ersättare
Christina Andersson
Eric Johansson

Faxeholmen
Ledamöter
Magnus Flyckt
Berit Kvist

Hälsinglands utbildningsförbund
Ledamot
Mattias Benke
Ersättare
Katarina Hedberg

Kultur- och samhällsservicenämnden
Ledamöter
Xenia Hildén 
Maria Johansson
John Staffas

Ersättare
Marcus Gard
Maggie Nilsson
Jan Lundstedt

Omvårdnadsnämnden
Ledamöter
Lennart Gard 
Anneli Hirsimäki
Clas Kindström

Ersättare
Åsa Kastman
Monica Zellafors 
Monika Bodén 

Revisionen
Ledamot/ordförande
Sven-Erik Lindestam
Ledamot 
Helena Gehlin

Söderhamn Nära
Ledamöter
Ove Söderberg
Jan-Evert Hagström

Valnämnden
Ledamot
Jan-Evert Hagström
Ersättare
Marcus Gard

Överförmyndarnämnden 
Ledamot
Lars Johansson

Ersättare 
Lisbeth Hirsimäki

facebook Twitter Email