Den nya regeringen lämnar välfärden i sticket

Svensk välfärd står inför en tuff utmaning när vi närmar oss en svår ekonomisk tid. Kostnadsutvecklingen stiger och riskerar att ge en redan hårt pressad välfärd ännu större utmaningar. Detta samtidigt som vi ser en lågkonjunktur på ingång som riskerar att slå hårt mot hela samhället.

Med den ingången behöver den nya regeringen prioritera välfärden. Inte förvånande så missar högerregeringen och Sverigedemokraterna välfärdens behov. Den nya regeringens budget presenterar ökade generella statsbidrag på endast sex miljarder. Desto mer satsas på att sänka skatten för höginkomsttagare. Det är fel prioritering och inget som kommer stärka välfärden.

I Socialdemokraternas budgetförslag så dubblas satsningen på generella statsbidrag jämfört med regeringens. Det är en dubblering som skulle göra stor skillnad för Söderhamn. Socialdemokraternas förslag skulle ge fler medarbetare inom omsorgen och skolan. Till exempel skulle tillskottet till Söderhamns kommun kunna räcka till 47 barnskötare, 30 grundskolelärare eller 39 undersköterskor.

Jim Svensk Larm (S), Riksdagsledamot Gävleborg och Alexandra Gard (S), Oppositionsråd Söderhamn
Jim Svensk Larm (S), Riksdagsledamot Gävleborg och Alexandra Gard (S), Oppositionsråd Söderhamn

Behoven i välfärden är stora. Förutom en stor kostnadsutveckling är bristen på personal och kompetens en stor utmaning. Om högerregeringen och Sverigedemokraterna inte gör tillräckligt för att möta behoven i kommunsektorn väntar väldigt stora utmaningar för välfärden i hela landet.

Utöver att öka de generella statsbidragen ökar Socialdemokraterna dessutom likvärdighetsbidraget med en miljard jämfört med regeringens budget. Det är pengar som behövs för att öka likvärdigheten i skolan. Statsbidraget för stärkt likvärdighet som infördes 2018 av den Socialdemokratiskt ledda regeringen har bidragit till att stärka skolor i hela landet.

Ytterligare orolig blir vi när vi ser att arbetsförmedlingens anslag minskar samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur. Arbetsförmedlingen behöver ökade resurser för att finnas tillgänglig i hela landet. En aktiv arbetsmarknadspolitik är A och O för att möta de utmaningar svensk ekonomi står inför. Därför är det bra att Socialdemokraterna i sitt budgetförslag pekar på höjda anslag till arbetsförmedlingen samtidigt som vi prioriterar arbetsmarknadsåtgärder som ger resultat.

Det är tydligt när vi läser regeringens budget att de och Sverigedemokraterna saknar insikten i att Sveriges kommuner och regioner står inför stora utmaningar och behöver resurser mer än vad höginkomsttagare behöver skattesänkningar.

Alexandra Gard (S), Oppositionsråd Söderhamn, Jim Svensk Larm (S), Riksdagsledamot Gävleborg

facebook Twitter Email