Valprogram 2022-2026

Vi Socialdemokrater i Söderhamn vill bygga ett samhälle där alla kan utvecklas oavsett vilken uppväxtmiljö eller social bakgrund vi har. Det är ett välfärdssamhälle med solidaritet, tillit och trygghet och det byggs av arbete, kompetens och framtidstro. Hur samhället ser ut och fungerar idag är resultatet av politiska beslut, det har historien lärt oss. Samhället sätter allt för ofta upp hinder vilket gör exempelvis den med en funktionsvariation till funktionshindrad i många sammanhang. Det är genom politiska beslut som samhället går att förändra och vi är övertygade om politikens möjligheter att skapa nödvändiga förändringar.

Demokratin börjar i vardagens gemenskap. Det handlar om att få uttrycka sina meningar och att utveckla dem i respektfulla samtal med andra, om att ha rätt att driva sina åsikter och försöka påverka andra och om möjligheten att i samverkan skapa föreningar och bygga verksamheter som tillvaratar det gemensamma intresset. Det tar sitt uttryck i ett starkt civilsamhälle och ett levande föreningsliv. Med en levande vardagsdemokrati skapas den tillit till varandra och är en grundförutsättning för beslutsfattande.


Vi kommer att göra vårt bästa för att göra Söderhamn till en mer solidarisk, trygg och rolig kommun att leva och bo i, oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller hur tjock din plånbok är.

Avslutningsvis
Vi vet att för att kunna bygga det bästa Söderhamn vi kan, så krävs otroligt mycket. Det krävs att vi arbetar tillsammans, att vi inte lämnar någon utanför och att ditt och mitt välbefinnande inte blir på bekostnad av någon annans. Alla har rätt att känna sig trygga, vi tänker ta ansvar för detta, för att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna och inte bara några få. Det kommer inte bli lätt men vi vet att om vi gör det tillsammans så kan vi skapa ett ännu bättre Söderhamn för alla.

facebook Twitter Email