Lika tillgång till arbetsskor är en fråga om rättvisa och jämställdhet

Vi är många som ofta lyfter vikten av vår välfärd. Vi har också högt ställda krav. Välfärden ska utgå till alla som en rättighet, oavsett storlek på plånbok. Välfärden ska hålla hög kvalité och fördelas efter behov. Vi vill se en demokratisk kontroll över välfärden – där samhällsintresset inte får stå tillbaka för vinstintresset.

Det är välfärdens medarbetare som möter oss med värme, intresse och yrkesskicklighet. Nästan fyra av fem anställda inom offentlig sektor är kvinnor. De förtjänar och har rätt till en god arbetsmiljö.

Idag ser vi en stor orättvisa vad gäller arbetsmiljö mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher. Inte minst gällande tillgång till bra, hälsoförebyggande utrustning.

På många arbetsplatser inom vård, omsorg och förskola har de anställda idag inte tillgång till arbetsskor. Belastningsskador som leder till besvär i rygg, knä och höfter är vanligt förekommande. De som står och går mycket i arbetet har störst risk att drabbas. Många tvingas betala, ur egen ficka, för dyra arbetsskor som dessutom slits ut snabbt. Det är både orimligt och orättvist.

Att kvinnor och män ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor är alltså både en fråga om arbetsmiljö och om jämställdhet. Därför är vi glada över att den socialdemokratiska regeringen tar steg mot målet om att kvinnor och män som jobbar i offentlig sektor har lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Arbetsmiljöverket får i uppdrag att undersöka hur belastningsskador i arbetet kan förebyggas med rätt utrustning. En viktig feministisk framgång!

Alla som jobbar inom ett välfärdsyrke ska ha en god arbetsmiljö. För att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden behöver välfärdsarbetare de förutsättningar som deras arbete kräver utan att man blir sjuk på jobbet. Det är en fråga om respekt för de som bär, ger och utvecklar vår välfärd.

Sanna Backeskog (S), riksdagskandidat från Gävle
Alexandra Gard (S), riksdagskandidat från Söderhamn

facebook Twitter Email