(S)tyrelse i Söderhamn

Styrelse 2022

Ordförande Marcus Gard
V ordförande Magnus Flyckt
Kassör Heléna Gehlin
Studieorganisatör Ida Viberg
Facklig ledare Ann-Christine Nilsson
Ledamöter Anna Idell
Fredrik L’Estrade
Johannes Tyve (medlemsansvarig)
Magnus Flyckt
Katarina Hedberg
Ersättare Barbro Andersson
Katarina Lindberg
Catherine Maxdotter
Ove Söderberg
Ali Nefzi
Verkställande utskottet (VU) 2022:
Ordinarie: Marcus Gard
Magnus Flyckt
Heléna Gehlin
facebook Twitter Email