(S)tyrelse i Söderhamn

Styrelse 2023

Ordförande Marcus Gard
V ordförande Magnus Flyckt
Kassör Heléna Gehlin
Studieorganisatör Jon-Erik Flodin
Facklig ledare Magnus Flyckt
Ledamöter Anna Idell
Fredrik L’Estrade
Johannes Tyve (medlemsansvarig)
Viktoria Demircan
Ersättare Ida Viberg
Ali Nefzi
Catarina Lindberg
Anfal Al-Zabala
Erik Sköld
Verkställande utskottet (VU) 2023:
Ordinarie: Marcus Gard
Magnus Flyckt
Heléna Gehlin
facebook Twitter Email