Verksamhetsplan

Hur skapar vi det samhälle vi vill leva i?

Som parti har vi flera uppgifter. Främst vill vi förändra samhället men för att kunna göra detta behöver vi vinna val. Vi behöver ha en idé och plan för hur vi vill förändra samhället. Vi behöver ha aktiva medlemmar som skapar detta. Vi behöver intresserade av att bli offentligt förtroendevalda och kunna förverkliga vår framtidsbild. Här är Söderhamns arbetarekommuns verksamhetsplan främst för de allmänna valen 2018 men också kyrkovalet 2017 och Europaparlamentsvalet 2019.

Bygga

Vi måste börja med att bygga vårt parti. På kommunalnivå har vi en arbetarekommun och sedan s-föreningar. Vi vill och ska bygga en stabil partiorganisation där medlemmar känner sig välkomna och kan vara aktiva utifrån sina behov och intressen.

Bilda

Grunden i vårt parti är folkbildningen. Vi har börjat satsa på bildning men behovet och efterfrågan är fortsatt stort. Syftet med studierna är att bygga en trygg och förankrad organisation och medlemmar som vill och kan utveckla samhället utifrån den socialdemokratiska ideologin. I vårt parti ska alla erbjudas möjlighet att utvecklas utifrån var och ens intresse och förutsättningar. Vi genomför våra aktiviteter i samråd med ABF och folkhögskolor i största möjliga mån.

Aktivera

När vi har bildat oss och byggt vår organisation behöver vi bli aktiva. Vi behöver både kicka igång oss internt men också finnas där för nya intresserade. Vi har en organisation som stödjer oss i det vi vill göra och vi har nya kunskaper vi vill prova på, det är hög tid att vi kickar igång oss själva. Ett parti är inte enbart en kampanjorganisation vart 4:e år, vi ska vara aktiva jämt, överallt i människors vardag.

Ena

Arbetarrörelsen är bred och består av flera olika delar. För det är tillsammans som vi bygger vår välfärd. Det är viktigt att vi håller ihop och utvecklas tillsammans. En viktig del för oss är då facket och det facklig-politiska arbetet. Vi behöver både ha en dialog men det är också viktigt att vi finns i flera sammanhang, att vi är aktiv i föreningar knutna till vår rörelse och gör arbetsplats och verksamhetsbesök.

Synliggöra

Vi måste finnas och vara öppna med vad vi tycker och vad vi vill. Då behöver vi finnas tillgängliga på utåtriktade arrangemang. Ha uppdaterat lokalt material för att kunna sprida våra åsikter. Men också vara aktiv i olika typer av forum, t ex sociala medier. Likväl fortsätta vara aktiv i de mer traditionella medierna. Det blir väsentligt att vi är ute och syns och deltar i olika typer av verksamheter. Verksamhets- och arbetsplatsbesök bör vara en naturlig del i vårt arbete. Vi använder vår och höstkampanjen till att testa vår valorganisation. Vi planerar de utifrån vår medlemsvärvar strategi.

Vinna

Vi kommer att ha val tre år i rad och det ska bli tre år som vi vinner. Tillsammans är vi starka och kan lyckas. Vi står stadigt med fötterna i vår ideologi och alla människors lika värde och med de som ledord kommer vi vara med och göra, Söderhamn, Sverige och Europa till en bättre plats att leva i.

facebook Twitter Email