Valledningen bygger nätverk inför valåret

Arbetarekommunens valledning har under veckan varit iväg tillsammans med ett 30-tal partivänner från hela Gävleborg. Under resan planerades valkampanjen för nästa års val och det etablerades ett kontaktnätverk med valledare från kommunerna runt om i Gävleborg. Det är en grupp som kommer fortsätta träffas på hemmaplan under det fortsatta valarbetet.

Partidistriktet i Gävleborg, som anordnade resan, kom med både riktlinjer och tips samtidigt som det utbyttes en hel del erfarenheter mellan deltagarna. Det var även studiebesök på Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och svenska fackens Brysselkontor.

Vi går nu stärkta in i valåret och ett avstamp för Socialdemokraterna i Söderhamn tas vid medlemsmötet den 30:e november då bland annat valstrategin presenteras.

facebook Twitter Email