Kyrkovalet 2021

En nära och öppen folkkyrka

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att kyrkan ska finnas till och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.

Vi vill därför

 • Att vi ska arbeta aktivt med att verksamheten inom församlingar och pastorat ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.
 • Att främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället och stärka det omfattande frivilligarbetet.
 • Att söka ett utökat samarbete med offentlig sektor och frivilligorganisationer.
 • Att kyrkan ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns.
 • Att det diakonala arbetet stärks för att bryta människors ensamhet och isolering.

Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet

Vi socialdemokrater har under lång tid verkat för att Svenska kyrkan ska ta sitt ansvar i miljö- och klimatarbetet. Det behövs en beslutsamhet att ställa om verksamheten så att inga negativa avtryck på miljön eller klimatet skapas. I dessa sammanhang är det viktigt att säkerställa att kollektivavtal finns i hela entreprenadkedjan.

Vi vill därför

 • Att svenska kyrkan fortsätter att satsa på arbetet med en klimatsmart kyrka och att alla deltar i omställningen.
 • Att kyrkan arbetar för miljöcertifiering av sin verksamhet.

Svenska kyrkan – ett föredöme som arbetsgivare

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, schyssta villkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö. Allt detta är viktigt för att Svenska kyrkan ska bidra till att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Vi vill därför

 • Att det förebyggande arbetsmiljöarbetet utvecklas.
 • Att kyrkan inom sin verksamhet tar emot praktikanter och anställer ungdomar för sommarjobb.
 • Att kyrkan inom sin verksamhet ställer krav om kollektivavtal vid upphandlingar.

Kamp mot diskriminering – en feministisk kyrkopolitik

Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och icke-diskriminerande finns det fortfarande utmaningar.

Vi vill därför

 • Att alla oavsett social bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksam-het.
 • Att kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd.

Ett tillgängligt kulturliv

Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn och unga sätts i fokus. Kyrkan har också ett stort ansvar att bevara, förvalta, förmedla och skydda vårt kulturarv i form av kyrkor, inventarier, kyrkogårdar och miljöer med anor från 1000-talet och framåt.

Vi vill därför

 • Att kultur- och musikverksamheten stimuleras och att kulturarvet värnas.
 • Att svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla.

Kandidater till Söderhamn-Sandarne församling

1.Erik Björk66 år, Söderhamn
2.Eva Björk65 år, Söderhamn
3.Jan Evert Hagström72 år, Söderhamn
4.Jessica Stenberg39 år, Söderhamn
5.Bengt Svedberg78 år, Söderhamn
6.Margareta Eriksson71 år, Sandarne
7.Mats Hedberg60 år, Sandarne
8.Anne-Christine Nilsson53 år, Sandarne
9.Karl Olof Pettersson64 år, Sandarne
10.Viktoria Demircan32 år, Sandarne
11.Jon-Erik Flodin37 år, Söderhamn
12.Eva Lindberg60 år, Söderhamn
13.Lennart Eriksson70 år, Sandarne
14.Britt-Mari Bergenstråle Hagström72 år, Söderhamn
15.Gösta Stenegren90 år, Söderhamn
16.Xenia Hildén65 år, Söderhamn
17.Anna Idell46 år, Söderhamn
18.Birgitta Löjdström56 år, Söderhamn
19.Catherine Maxdotter63 år, Söderhamn

Kandidater till Söderala pastorat

1.Heléna Gehlin51 år, Bergvik
2.Bertil Enström77 år, Söderala
3.Sirkka Liisa Törmänen75 år, Vallvik
4.Tord Blom83 år, Ljusne
5.Ingegerd Magnusson79 år, Ljusne
6.Mats Eriksson50 år, Bergvik
7.Kicki Andersson76 år, Bergvik
8.Anneli Englund63 år, Stråtjära
9.Barbro Andersson60 år, Ljusne
10.Camilla Gelin18 år, Söderala
11.Catarina Lindberg50 år, Ljusne
12.Susanne Larsson60 år, Mohed
13.Diana Samuelsson62 år, Ljusne
14.Åsa Kastman63 år, Holmsveden
15.Ali Nefzi46 år, Mohed
16.Kristina Enström70 år, Söderala
17.Berit Kvist76 år, Mohed

facebook Twitter Email