Visar alla poster med taggen:Barbro Andersson

Ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser

Socialdemokraterna i Söderhamn har vid ett välbesökt medlemsmöte, under ledning av riksdagens första vice talman Åsa Lindestam, fastställt ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser i Söderhamns kommun för den kommande mandatperioden. Valberedningens förslag presenterades av valberedningens ordförande Barbro Andersson med orden -”Vi bygger ett lag för framtiden med en bred spridning på uppdragen.” Ordförande…

Läs mer
facebook Twitter Email