Myter och fakta om vindkraft!

Här följer några vanliga påståenden om vindkraften och bemötanden av dem.

Vindkraft sprider mikroplaster!
Ja, det stämmer. Värt att notera är dock att vägtrafik och däckslitage släpper ut mer än 12 000 gånger mer. Eller för den delen att färg på båtar släpper ut minst 250 gånger så mycket.

När verken ska tas bort så är det vi som får stå för kostnaden!
Nej, det stämmer inte riktigt. Innan ett vindkraftverk får byggas till havs så ska medel för demontering av vindkraftverket betalas in till länsstyrelsen som förvaltar pengarna tills det eventuellt är aktuellt med en demontering.

Vindkraft förstör vår miljö!
Ja alla sätt att framställa el förstör vår miljö på ett eller annat sätt.
När FN har analyserat klimatpåverkan av alla energislag har vindkraften visat sig vara ett av de energislagen med allra lägst utsläpp. Här är en sammanställning av mängden koldioxidutsläpp i gram per producerad kWh under en livscykel för olika energikällor:

• Kärnkraft 5–6 gram
• Vindkraft på land 8–16 gram
• Solceller 8–83 gram
• Vattenkraft 6–147 gram
• Fossilgaskraft 403–513 gram
• Kolkraft 751–1095 gram

Kärnkraft är bättre än Vindkraft!
Vindkraft ställs ofta mot kärnkraft vilket är olyckligt. En stor skillnad dem mellan är att vindkraft utgår från en förnyelsebar energikälla (Vind) medan kärnkraften utgår från Uran som beräknas bli för dyrt att bryta inom 30 år och dessutom är en ändlig källa. Alltså inte förnyelsebart eller hållbart i längden. Kärnkraften har även ett olöst problem när det gäller slutförvaring av kärnbränsle. Något som beräknas behöva göras i 100.000 år till en kostnad som såklart är svår att uppskatta.
Kärnkraft är väldigt mycket dyrare än vindkraft och det tar väldigt mycket längre tid att bygga.

Vindkraften låter illa!
Vindkraft avger ett ljud när den är i drift. Innan tillstånd ges för att bygga vindkraft så genomförs uträkningar. Det finns gränsvärden som inte får överstigas. Det pratas ofta om infraljud. Det är ljud som är så låga att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat. Det är ljud som kan transporteras långt. Det är för övrigt ett ljud som finns naturligt i vår närmiljö och som skapas av strömmande luft och vatten, åska och norrsken men också av maskiner, explosioner och överljudsflygplan. Vetenskapliga studier har visat att det inte kan ligga till grund för bullerskador.

Vingarna går inte att återvinna!
Det är ett vanligt påstående och det är sant att det har varit ett problem. Vingarna består till 85 % av stål och järn. Numera finns det metoder att återvinna bladen. Företaget Vestas återvinner redan existerande blad. Både Siemens Gamesa och LM Windpower tillverkar blad som är gjorda för att återvinnas på enklare sätt.

Vindkraft levererar bara när det blåser!
Det är sant. Men något som ofta inte nämns är att vindkraft levererar mer på vinterhalvåret då behovet är som störst. Eller att den vindkraft som planeras i Söderhamn ska kombineras med vätgasproduktion. Vätgas är en energibärare som är ren och kraftfull. Tekniken för att tillverka vätgas kallas elektrolys och går ut på att vanligt vatten används för att tillverka vätgas. Processen medför att det skapas värme. Värme som sedan kan användas till en massa olika saker. Tomatodling. Räkodling och även fjärrvärme. Att tillverka vätgas blir extra bra när elpriserna är låga. I förekommande fall så har vi faktiskt negativa elpriser i Sverige.

Elen från vindkraften kommer bara att hamna i andra länder!
Det här är ett vanligt påstående och det stämmer inte. El fungerar ungefär som vatten i det här avseendet. Det utgår från minsta motståndets lag. Vatten i en tunna rinner lättast ut över kanten på tunnan. Om vattnet ska transporteras långt bort så behövs kraft, tryck eller nedförsbacke. Precis lika är det med el. Den förbrukas helst så nära som det producerats som möjligt. Annars så kommer det att bli effektförluster.

Vindkraftverk kommer att få havet att se ut som ett tivoli!
Hur vindkraftverk ser ut är något subjektivt. Idag utvecklas tekniker som medför att vindkraftverk enbart ska ha belysning på när något flygplan finns i närheten. Inget sätt att tillverka el är osynligt och alla sätt skadar miljön på ett eller annat sätt. Vissa människor tycker också att vindkraftverk är fina.

Vindkraft dödar fåglar och fiskar!
När det gäller fiskar och vindkraftverk så är det fundamenten som påverkar fisken. Det finns en hel del undersökningar som säger att de inte har någon negativ påverkan. Att de till och med lockar till sig fiskar och är ett hinder för illegalt fiske. Fåglar kan dödas av rotorbladen. Även här utvecklas metoder som ska motverka detta. Värt att nämna är att bilar, tåg och även vanliga fönster uppskattas döda mångdubbelt fler fåglar än vindkraftverk.

Vi säger Ja till vindkraft

facebook Twitter Email