Vi tar ansvar för vår folkhälsa!

I över 100 år har vi Socialdemokrater varit drivande i att förbättra folkhälsan i Sverige. En viktig del i allas vår hälsa är tänderna och den tandvård vi har. Vi har både haft idéerna, förslagen och kunnat genomföra tandreformer under ett sekel.

I Gävleborg har vi i många fall gått före med fri tandvård i fler och fler grupper. Socialdemokraterna är tydliga att tänderna är en del av kroppen och ska ingå i högkostnadsskyddet. Det vi har visat gång på gång är att det enda parti som kan göra verklighet av detta är Socialdemokraterna, därför går vi till val på fyra nya år. Fyra år att skapa en än bättre tand- och folkhälsa.

Marcus Gard (S) Regionfullmäktige kandidat nr 8

facebook Twitter Email