Ledarskapsutbildning för ordföranden

Förra helgen deltog Alexandra vår ordförande i Socialdemokraterna i Söderhamn, Sven-Erik och Maria ordförande och viceordförande i kommunstyrelsen samt regionråd Eva Lindberg på en utbildning.

Alla förtroendevalda i Socialdemokraterna erbjuds en ledarskapsutbildning och förra helgen hölls steg två i Gävleborg. Deltog gjorde arbetarekommuns ordföranden och kommunstyrelse ordföranden från hela länet. Vi fick ett erfarenhetsutbyte och möjlighet att fördjupa våra samarbeten.

Något konkret vi tar med oss är hur vi arbetar kring etik och att vara förebilder. Detta har också aktualiserats med #metoo som uppkommit de senaste månaderna och som vi behöver jobba vidare med. Det är otroligt viktigt att ledare i vår organisation föregår med gott exempel och vi behöver skapa en kultur inom oss som främjar detta.

Vi hoppas med detta att vi tillsammans får möjlighet att skapa ett ännu bättre Socialdemokraterna i Söderhamn.

facebook Twitter Email