Kontakt till olika föreningar

Här hittar du våra socialdemokratiska föreningar i Söderhamns kommun.

I varje förening finns en kontaktperson (oftast ordförande) som du kan vända dig till om du söker information om föreningen.

Föreningar

Ansvarig

 

Telefonnummer

Socialdemokraterna i Söderhamn (Söderhamns arbetarekommun) Jan-Evert Hagström 070-566 58 84
Söderhamns S-förening Anna Idéll
Ljusne-Vallvik S-förening Lennart Gard 070-311 65 64
Sandarne S-förening Magnus Flyckt 070-3276313
Västra S-förening Susanne Larsson 070-2309052
Norrala-Trönö S-förening Monica Zellafors 070-680 51 94
S-kvinnor Söderhamn Margareta Nilsson 070-2885541
Tro och Solidaritet Rolf Hansson
Unga S Marcus Gard
facebook Twitter Email