Kyrkovalet – det glömda valet

Vi vill att direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande. Vi vill att den ”vanliga” människan ska ha en röst i kyrkan, inte bara kyrkoproffsen. Det ska inte betyda något vilken relation du har till kyrkan, alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. För oss är det en del i ordet folkkyrka.

Vi arbetar aktivt mot diskriminering inom Svenska kyrkan. Det finns fortfarande präster som inte vill viga samkönade par och inte arbeta med kvinnliga kollegor. För oss är detta något som inte hör till kyrkans kärleksbudskap och ska begravas i den gamla myllan det kommer från. Präster i Svenska kyrkan ska viga samkönade äktenskap och vi kommer aktivt arbeta mot all diskriminering inom vår verksamhet, vi står upp mot kvinnoprästmotståndet. Ingen ska diskrimineras inom Svenska kyrkan på grund av sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg inom.

Mattias Benke

Vi kommer fortsätta jobba för att Svenska kyrkan ska vara tillgänglig för barn och ungdomar, vår framtid. Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri och till för alla. Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige, vi vill att barn och ungdomars rätt och ställning stärks enligt konventionens stadgar.

Vi vill att Svenska kyrkan ska finnas mitt ibland oss o stärka dess roll i civilsamhället. Kyrkan ska vara välkomnande och välkomna till delaktighet inom församlingarnas grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Detta är även det en del i ordet folkkyrka.

Söndagen den 19 september kan du välja att de socialdemokratiska värderingarna om frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet ska vara vägledande i Svenska kyrkan, du kan välja att vi ska ha en öppen folkkyrka, lägg din röst på Socialdemokraterna i Svenska kyrkan.

Mattias Benke (S), Norrala, Kandidat till Uppsala stiftsfullmäktige och kyrkomötet

facebook Twitter Email