Krafttag mot arbetslösheten

Socialdemokraterna agerar mot den skyhöga arbetslösheten i Söderhamn!

Vi, socialdemokraterna i Söderhamn, har föreslagit en rad åtgärder för att minska den skyhöga arbetslösheten som ett steg i att bryta ojämlikheten.

Vi föreslår:
🌹Ett praktiklyft för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden
🌹Utbildningskontrakt för vårdbiträden och undersköterskor för att säkra kompetensförsörjningen
🌹Införa intraprenader i den kommunala verksamheten för att ta tillvara medarbetarnas engagemang

Söderhamn behöver aktiva jobbskapande åtgärder, inte ett passivt styre

facebook Twitter Email