Det spelas roulette om Söderhamns framtid – det finns ingen styrning

Man har kunnat läsa i tidningen om att det saknas 250 miljoner för Söderhamn fram till 2030. Alla förstår att det är en utveckling som behöver göras något åt.

Det man mer kunde läsa var att de eventuella lösningarna låg i att man hoppas på fler nyetableringar och att staten ska hjälpa till. De egna åtgärderna var neddragningar och sänkt skatt. Det säger en hel del om den styrning som nu råder i Söderhamn. Ett fullständigt haveri vad det gäller ansvarstagande.

Om man vill göra någonting åt en utveckling som inte gynnar Söderhamn behöver man ta kommando över skutan och inte hoppas på att någon annan skickar livbåtar!

Om man tittar i vårat budgetförslag kan vi se flera saker som skulle ge Söderhamn ny fart (t ex verksamhet som inte är lagstyrd kan drivas i andra former.) och livbåtarna skulle bli extrabåtar istället.

Det handlar om ansvar gentemot Söderhamnarna. Man kan inte peka på att man har dåliga förutsättningar – de är vad de är. Det är lösningar som ska fram och vara bärande i allt politiskt arbete. Vi behöver prioritera Söderhamnarna och deras behov. Vi behöver komma i land med det och inte prata skattesänkningar.

Marcus Gard (S)

facebook Twitter Email