Det här var inte vad väljarna väntade sig, Alliansen

Att behålla öppna förskolan och nattomsorgen måste betyda fler barn per pedagog på andra håll och det är precis vad ni lovade inte skulle hända, Alliansen

Barn och utbildningsnämnden har haft sitt första möte för året och en stor fråga var budgeten. Vi var alla överens om att öppna förskolan och nattomsorgen skulle vara kvar. Så långt allt väl.

Det blev större diskussioner kring var besparingarna istället kunde ske och Alliansen visade en okunskap om vad som redan beslutats när budgetramarna togs i december och i deras egen budget från hösten.

Frågan för dagen var var besparingarna skulle ske, men det fanns en förhoppning att förvaltningen skulle vara kreativa och hitta helt nya delar att skära i utan att det skulle påverka verksamheten. Förvaltningen var tydlig med att beslutet innebär fler barn per pedagog inom förskolan och därmed också större barngrupper i de kommunala förskolorna. Precis det motsatta vad Alliansen lovade innan valet.

Det var nog inte den förändring väljarna förväntade sig.

Den röda minoriteten i BUN

facebook Twitter Email