Rörmokaren, demokraten och kommunalrådet Stig Wigren har avlidit

Stig Wigren med barnbarnsbarnet Henny

Det är många som minns Stig Wigrens tid inom politiken. Han beskrivs som envis, en som alltid var beredd att kämpa för partiet och kommuninvånarna.
På kvällar och helger fick han ofta ta emot telefonsamtal av människor som tyckte att de blivit felbehandlade av myndigheter eller sjukvården.

För pappa var det självklart att hjälpa dem som hade det svårt, säger sonen Per-Arne Wigren.
Stig Wigren var utbildad rörmokare, men med tiden tog hans intresse för politiken över allt mer. Han var verksam både inom kommunpolitiken och landstinget. Inte minst kämpade han för Söderhamns sjukhus överlevnad.

Han var en fin vän och som aldrig gjorde skillnad på kvinnor och män i politiken, säger Birgitta Tapper som under många år jobbade sida vid sida med honom.

Lennart Gard har många minnen av honom:
Stig var ordförande för sjukhusdirektionen i Söderhamn och inför valet 1994 var han en av dem som slogs för att Söderhamn skulle bli en landstingsfri kommun. För honom var närheten till sjukhuset viktigt.
Nu blev det inte så, men under tiden som politiker och kommunalråd kom hans envishet och viljestyrka att prövas många gånger. Svart lucia kom beskedet om nedläggningen av F15 att kallas, saken blev inte bättre av att tusentals människor fick lämna sina jobb på Ericsson.

Det här var en oerhört tuff tid för Söderhamn. Ett av Stigs största arbeten blev att jobba med omställningen av Söderhamn. Han var med och såg till att det skapades nya jobb och en förändrig av arbetsmarknaden genom det så kallade Söderhamnspaketet.

Det var sån han var. Stig Wigren var en pragmatisk och konstruktiv person som alltid jobbade för Söderhamns bästa, säger Lennart Gard.
Birgitta Tapper var en av de första kvinnorna som gick in i politiken. Ett uppdrag som kunde vara tufft med så många män omkring sig. Stig Wigren däremot gjorde ingen skillnad på kvinnor och män.

Han behandlade oss lika och det hedrade honom. Stig var en bra kamrat.
En av Stig Wigrens bästa vänner kom också att bli Henny Fager som var ett av Sveriges första kvinnliga kommunalråd. Enligt Per-Arne var det ett måste för fadern att ta med sig familjen till Söderhamn varje lördag för att bland annat ta en pratstund med Henny när hon jobbade på Domus i Söderhamn.

Jag minns det så väl, varje helg gjorde vi samma resa, säger han.
Stig Wigren led under senare år av ett svagt hjärta och kol som han troligen ådrog sig redan som rörmokare.
När han för två år sedan skulle ta emot Tage Erlanders hedersmedalj som delas ut till medlemmar som representerat det Socialdemokratiska partiet under mist 30 år kunde han inte närvara på grund av hälsan.

Nej, han kunde inte ta emot medaljen personligen. Däremot var han mycket stolt över att han fick delta på Olof Palmes begravning och vara en av fanbärarna, säger Per-Arne Wigren.

Stig Wigren skulle ha fyllt 85 år i mars.

Åsa Kastman
Johannes Tyve, tf Ordförande
Socialdemokraterna i Söderhamn 

facebook Twitter Email