Information och inbjudan till årsmöte och medlemsmöte

Medlemsmöte den 21 januari 2019
OBS! Ändrad plats till lokalen på Växelgatan 4
Kl 17.00 motionsskrivning till distriktet och arbetarekommunen
Kl 19.00 medlemsmöte: nomineringar och fastställande av motioner till partidistriktet samt val av ombud till distriktårskongress för Socialdemokraterna Gävleborg.

Årsmöte Söderhamns arbetarekommun 11 mars 2019
Lägg i datumet i din kalender. Vi återkommer med tid (kväll) och plats.

Nomineringar
Vill du eller känner du någon som skulle passa bra som förtroendevald i Socialdemokraterna?

Nu kan du nominera till följande uppdrag i Söderhamns arbetarekommun:
– Ordförande för 2år (har varit Alexandra Gard)
–  Studieorganisatör för 2år (har varit Sven-Olof Larsson)
– 3 st ledamöter för 2 år (har varit Maria Lind, Sirkka-Liisa Törmänen och Fredrik L’estrade)
– 5 st ersättare för 1år (har varit Frida Hirsimäki, Leif Håkansson, Maria Johansson, Magnus Flyckt och Katarina Lindberg)
– 3 revisorer och 3 revisorsersättare för 1 år.

Distriktsstyrelsen kan du nominera till:
Ordförande (har nu varit Åsa Lindestam från Söderhamn), studieledare, fackligledare.
Varje arbetarekommun har även en ordinarie (har varit Helena Gehlin) och en ersättare (har varit Johannes Tyve) i distriktsstyrelsen. 
Distriktet har även 3 revisorer och 3 revisorsersättare att nominera till. 

Nominera på följande länk
Nomineringar till distriktet ska inkommit senast 21 januari 2019 kl 15.00
Nomineringar till arbetarekommun ska inkommit senast 31 januari 2019

Motioner
Du har möjlighet att skriva motioner till Socialdemokraterna Gävleborg (distriktet) och arbetarekommunen. Förslag som bara berör Söderhamn skrivs till arbetarekommunen och förslag som berör hela regionen skriva till partidistriktet. 

Motioner till distriktet ska inkommit senast den 21 januari kl 18.00 för att behandlas på medlemsmötet samma kväll. 
Motioner till arbetarekommunen ska inkomma senast 31 januari 2019.
Skicka in det till info@socialdemokraternasoderhamn.se

facebook Twitter Email