Vi prioriterar föreningslivet

Vi Socialdemokrater i Söderhamn har i många år prioriterat ett bra stöd till föreningslivet. I valet 2018 lovade vi att fortsätta att göra det. I vårt budgetförslag för 2019 har vi tagit höjd för ett fortssatt bra stöd till föreningslivet.

Föreningslivet ger oss söderhamnare så oändligt mycket i hela kommunen. Idrott, friluftsliv, sociala frågor, folkbildning, kulturprogram, kulturaktiviteter –  listan kan göras lång! Ytterst handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Föreningslivet engagerar människor och bidrar ytterst till det fria demokratiska samhället som vi vill leva i.

John Staffas,
Ledamot i Kultur- och samhällsservicenämnden

facebook Twitter Email