Rättvis fördelning, demokrati och frihet.

Jag är socialdemokrat. Innebär det att jag tycker att allt sossarna beslutar om är bra? Nej det tycker jag inte! Det händer att jag blir frustrerad över beslut som tas av mitt parti. Då behöver jag tänka till om varför jag fortfarande är sosse. För min del är det socialdemokraternas grundideologi som är viktigast.

Det som vi gemensamt inom företagande och offentlig sektor producerar ska fördelas rättvist så att alla människor i Sverige får en chans att leva ett anständigt liv. Människor som har en grundtrygghet känner frihet, och fria och trygga människor är en förutsättning för att vi ska leva i gott Sverige. Ett land där bara några få tar del av våra gemensamma resurser och många lämnas därhän är inget land jag vill leva i.

I Sverige har vi fattat beslut som fördelar resurserna någorlunda rättvist och vi måste fortsätta att göra det. Sverige är ett de bästa länderna på jorden att leva i nu men det är ingen självklarhet i framtiden. Tillsammans måste vi kämpa för rättvis fördelning, demokrati och frihet. Så trots att inte vi sossar alltid fattar bra beslut så tycker jag att vår grundideologi är den som är bäst. Det visar historien och det ska vi visa i framtiden.

John Staffas (S)

facebook Twitter Email