Nej till marknadshyror!

Alliansen med stöd av SD vill införa marknadshyror, ett nytt fenomen inom svensk bostadspolitik. Eller rättare sagt vi slutar att betrakta bostaden som en grundläggande rättighet. Det svenska folkhemmet var det första steget i bostadspolitiken och det vill nu alliansen och SD avskaffa !

Resultatet av en sådan åtgärd så länge vi har bostadsbrist nationellt kommer att bli att fastighetsägare tar ut hyror som ingen har möjlighet att betala, det är bara att se på andra och tredjehands uthyrningarna idag.

På sikt innebär det en hyreshöjning om 50–100 procent, och en stor omfördelning av ekonomiska resurser – ett mer orättvist samhälle.

Detta resulterar i ytterligare segregation och ett samhälle som inte hänger ihop.

Konkret innebär det att den nya hyresnivån för en tre rummare ökar från cirka 6 500 kronor per månad till 9 000–11 000 i dagens penningvärde. Så låt oss bibehålla nuvarande modell för att fastställa hyrorna.

Så lägg din röst som hyresgäst på Socialdemokraterna.

Lennart Gard
medlem i Hyresgästföreningen

facebook Twitter Email