Förslag på ny träffpunkt för Söderhamns äldre

Söderhamns S-föreningen hade medlemsmöte den 10:e januari. På mötet informerades om ett intressant projekt som kommer att erbjuda främst de äldre en ny trevlig träffpunkt (Nejlikan). En grupp har under en tid arbetat med frågan eftersom omvårdnadsnämnden har beslutat att lägga ner förebyggande enheten och träffpunkten Solgläntan. När beslutet är genomfört har nuvarande väntjänsten inga lokaler att bedriva sin dagliga verksamhet i.

Reaktionerna har varit många därför stödjer vi socialdemokrater i Söderhamnsföreningen förslaget om att en ny träffpunkt inrättas för att tillvarata de äldres situation. Tanken enligt gruppen är att här skall olika intressen tillvaratas t.ex fixartjänstens fortsättning, väntjänstens verksamhet, föreningar, cirklar, underhållning, luncher, fika, kommunala tjänster m,m.

Syftet  med kommunala tjänster finns efter ett fullmäktigebeslut om utflyttning av vissa funktioner till andra platser under längre eller kortare tid i kommunen. Biståndshandläggare, bostadshandläggare och andra kommunala tjänster erbjudas. Deras tjänster skulle kunna ha sin tid ett antal timmar under en månad för att hjälpa de äldre. Terapilokalerna kan användas för olika ändamål samt som möteslokaler för föreningar.

Söderhamns Socialdemokratiska Förening

2018-01-10

Jan-Evert Hagström
Ordförande

Fotnot: Söderhamns Socialdemokratiska Förening är lokal förening för tätorten och skiljer sig från den övergripande föreningen Socialdemokraterna i Söderhamn som täcker hela kommunen (arbetarkommunen).

facebook Twitter Email