Jämlikhetsakademin

En idépolitisk kurs om arbetarrörelsens nya utmaningar.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar en politisk distanskurs med fokus på jämlikhet och arbetarrörelsens nya utmaningar.

Sverige har blivit allt mer socialt skiktat. Sedan 1980 har klassklyftorna ökat. Den sociala skiktningen tar sig också nya uttryck, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för kvinnor och män.

Djupa sociala klyftor bryter sönder samhället och är ett hot mot demokratin. I kölvattnet följer försämrad hälsa, bristande tillit och en fragmentisering av välfärden. För arbetarrörelsen är jämlikheten därför ett avgörande mål. Nya former av social skiktning kräver därför nya strategier.

Ett positivt tecken är att frågan om jämlikhet åter fått en viktig plats på dagordningen. LO har initierat en omfattande jämlikhetsutredning och Katalys har tillsammans med en rad akademiker startat ett projekt för att analysera de nuvarande klyftornas karaktär. Ännu ett tecken i tiden är det nyligen instiftade jämlikhetspriset.

Jämlikhetsakademin vill ta ännu ett steg och stärka frågan om jämlikhet i folkbildningen. Syftet är att analysera de nya klyftorna i Sverige, att undersöka teorier om jämlikhet och att diskutera strategier för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Kursen är en idépolitisk kurs med ambitionen att utifrån teoretiska modeller ta fram konkreta politiska lösningar.

Kursupplägg

Jämlikhetsakademin är en distanskurs med tre helgträffar i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete. Läser du Jämlikhetsakademin är du berättigad till studiemedel för studier på halvfart. Kursen är kostnadsfri. Kostnad för mat och  boende och resor till och från helgträffarna samt för litteratur tillkommer.

Kursledare Mats Wingborg, född 1958 i Ludvika, är en svensk journalist och författare.

Kurstiden löper från 14 augusti till 15 december. Helgträffarna är obligatoriska

Internat 1      1-3 september

Internat 2      29 september – 1 oktober

Internat 3      1-3 december

Anmälan görs till Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen senast 15 juni

Ansökan

Har du frågor om utbildningen i allmänhet, upplägg eller antagning? Kontakta kursansvarig Theodor Bjursell  Telefon: 0320-183 00 Mobil: 073-854 12 27 E-post: theodor.bjursell@vsaf.nu

facebook Twitter Email