Ny lokal AK-organisation

AK-styrelsen har antagit en ny intern struktur med totalt sex olika arbetsgrupper för att göra hela styrelsen till en arbetande styrelse.

Arbetsgrupperna är följande;
organisationsgrupp, opinionsgrupp, studiegrupp, medlemsutvecklingsgrupp, facklig grupp och verktygsgrupp.

facebook Twitter Email