Fritidssatsningen ger resultat

Alexandra Gard, Sven-Erik Lindestam och Elin Lundgren besökte den 9 oktober Stentägtens fritidshem.

Besök på fritids

Under året har socialdemokraterna genomför den fritidssatsning som vi lovade när vi gick till val och nu har även den s-ledda regeringen meddelat att de kommer att göra en satsning på fritids. På Stentägten fick vi se hur vår satsning har gett resultat, där man har kunnat anställa en till personal med extra ansvar för utomhusverksamheten. Hur lek och lärande har organiserats upp för att utveckla våra barn.

Två elever berättade för oss vid besöket om hur de har kunnat varit med och bestämma aktiviteter och upplägg på utomhusverksamheten.

De berättade också att elevrådet bestämde att förmiddagsrasten behöver bli längre, något som rektor införde trots att personalens scheman där med behöver läggas om. Inte nog med att barnens utveckling genom lek och lärande fått ett tydligare fokus med utemiljön i centrum så har även våra barn och elever ett reellt inflytande över detta.

Vår fritidssatsning ger konkreta resultat i våra skolor!

facebook Twitter Email