Presentation av höstbudgeten

På måndagskvällen presenterade Åsa Lindestam den nya höstbudgeten för AK i Söderhamn, investeringar för framtiden.

Åsa Lindestam Höstbudget 2015

Detta är den första egna budget vi lägger som socialdemokratiskt ledd regering. Efter att ha genomlevt förra höstens turbulens med risk för nyval, decemberöverenskommelsen och fått regera med borgarnas budget känns det nu bra.

Budgeten har inriktningen mot jobb, utbildning och klimat. Vi ser i prognoserna att delen yrkesverksamma med jobb ökar något trots att vi ökar andelen svenskar. Det är bra för ekonomin, ju fler som arbetar och betalar skatt desto fler reformer kan vi genomföra. Andelen arbetslösa förväntas också sjunka.

Klimatpolitiken får stöd med investeringsbidrag för solceller, supermiljöbilspremien bibehålls och elbussar ges möjlighet att användas.

Vi inför en mängd möjligheter för de som vill studera genom att återinföra rätten till bl a KomVux. Även Yrkeshögskolan och andra möjligheter satsar vi på för att alla ska kunna hitta sin bästa utbildningsmöjlighet.

Ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg ska erbjudas traineejobb, vilket innebär att de från dag 1 och snart fram till dag 90 ska erbjudas jobb, praktik eller utbildning. Vi vet att de som inte slutfört gymnasiet är de som står längst bort från arbetsmarknaden.

60 000 lärare får lönelyft på 3 000 kr per månad. Klasser på lågstadiet blir mindre.

Denna budget innehåller också olika möjligheter för långtidsarbetslösa att ta sig in i arbetsmarknad igen.

Välfärden satsas på bl a i form av att pensionärsskatten för de som har 120 000 kr per år där klyftan helt sluts. De som tjänar upp till 240 000 per år får också mindre pensionärsskatt. Detta ska ses som ett första steg att ta bort denna orättvisa skatt. Äldreomsorgen förstärks. Detta gynnar kvinnor.

15 000 hyresrätter ska byggas. Stora satsningar på infrastruktur kommer till. Små och medelstora företag får exportstöd.

För kvinnor införs gratis mammografi, ungdomar upp till 21 får gratis preventivmedel och barn får gratis glasögon.

Trots att jag ser att till exempel pensionärer får mer stöd där gratis besök på Hälsocentraler införs för dem över 85 år så blir det frågor om den enskilda plånboken. En reform som innebär att en pensionär inte behöver betala för sitt besök värderas inte på samma sätt som vad som finns i plånboken. Så långt har egoismen infiltrerats i vårt sätt att tänka och när vi nu lägger en solidarisk feministisk budget behöver vårt budskap trummas ut för att återvinna tankarna om socialdemokratisk politik och att reformer är en lösning på mångas problem.

Budgeten är som vanligt i pappersform flera kilo tung. Det går att läsa om den på regeringens hemsida.

facebook Twitter Email