Budget och fokusområden

Nu har vi antagit en ny budget och fokusområden för Söderhamn. Det här är en tydlig socialdemokratisk satsning, tillsammans med vänstern och miljöpartiet.

Vi gick till val på att vi ska ha länets lägsta arbetslöshet och Sveriges bästa skola. Nu satsar vi på skolan och på arbeten i budgeten och fokusområdena. Vi har ett starkt fokus på jämlikhet, något som genomsyrat hela vårt framtidskontrakt. Vi har en skyldighet att skapa förutsättningar för alla, från var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Med de satsningar vi nu gör på tidiga år, skapar arbeten via Komhall och trygghetsboenden, bygger vi framtidstro i Söderhamn. Vi tar ansvar för hela vår kommun och samhälle.

Vi socialdemokrater vill bygga ett samhälle där alla kan utvecklas oavsett vilken uppväxtmiljö eller socialbakgrund vi har. Det är ett samhälle med solidaritet, tillit och samarbete och det byggs av arbete, kompetens och välfärd.

Läs hela Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

facebook Twitter Email