21-35 år: Vidga vyerna

Vi vet att ett jobb ger oss ekonomisk frihet och personlig utveckling. Att det är på detta sätt som vi tillsammans kan bygga välfärden i Sverige och Söderhamn och tar ett gemensamt ansvar för vår utveckling.
  • Vi vill att fler människor väljer Söderhamn som plats att leva, bo och verka i. Då är välfärden en förutsättning och vi behöver utveckla den kommunala verksamheten för att möta nya behov, skapa en organisation där alla människor möts utifrån deras behov.
  • Vi vill att alla människor ska känna frihet. Då är fullsysselsättning ett avgörande mål. För varje person skapar det frihet, för samhället skapar det utveckling. Därför ska vi också bedriva ett aktivt arbete med att skapa fullsysselsättning.
  • Vi vill att i alla offentliga upphandlingar så ska vi kräva kollektivavtal, i Söderhamn accepterar vi inte en upphandling där inte kollektivavtal finns.
  • Vi vill ha ett aktivt och levande föreningsliv där vi möjliggör för föreningar att vara en drivkraft för att hålla hela Söderhamn levande. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med att skapa en ”vi” känsla i kommunen, det är tillsammans vi utvecklas. Det är invånarna som skapar en kommun, inte formella institutioner.
facebook Twitter Email