Vi tar strid för den svenska modellen

Nu tar Stefan Löfven, S-ministrar och partiföreträdare strid för den svenska modellen. Den nya strategin ska vara fokus för alla politiska nivåer under mandatperioden.

– I välfärden behövs det inte lägre löner – det behövs fler kollegor! säger Stefan Löfven.

Från och med idag handlar den politiska huvudkonflikten om den svenska modellen. På ena sidan står de som vill förstöra den, på den andra vi som vill bygga vidare och utveckla det som gör Sverige starkt. Så sammanfattar Stefan Löfven regeringens nya strategi vid dagens presskonferens på Rågsveds servicehus i Stockholm.

– Vi vill utveckla den svenska modellen, det är viktigt. Vi ska komma ihåg hur mycket det betytt för vårt land att vi har en arbetsmarknad som sköts av parterna och en generell välfärd som gör att alla får del av en bra skola, en bra sjukvård och att vi är ett öppet land som kan exportera, säger Stefan Löfven till Aftonbladet

Den nya strategin ska vara fokus för alla politiska nivåer under mandatperioden. De kommande veckorna ska statsråden ut och samtala om den svenska modellen.

Borgerliga attacker hotar välfärden

Under dagens besök på Rågsveds servicehus passar Stefan Löfven, i sällskap av ministarna Åsa Regnér och Gabriel Wikström, även på att skärpa konflikten med de borgerliga partierna. Framför allt pekar Stefan Löfven ut tre attacker från borgerligt håll:

  1. 64 miljarder i skattesänkningar. Slår mot välfärden, utbildningssystemet och den sociala tryggheten.
  2. Försvarar ett system där välfärdsföretag kan dra ned på personal för att göra vinst. De röstar ner varje förslag till att begränsa vinsterna i välfärden.
  3. De vill att staten ska gå in och sänka lönerna eller stoppa löneutvecklingen. Inte minst för de som jobbar inom välfärden.

– Vi kommer aldrig att acceptera nya nedskärningar för att finansiera sänkt skatt. Det är välfärdens tur nu. Därför kommer vi att prioritera fler anställda i svensk välfärd, så att vi har en vård, skola och omsorg som är värdig 2000-talets Sverige, säger Stefan Löfven.

Ordnad och reglerad invandring

Den pågående flyktingsituationen är självklart en stor utmaning för den svenska modellen. Men med en bättre mottagning och en snabbare etablering kan de nyanlända som har rätt att vara i Sverige bli en stor tillgång.

– Den svenska modellen bygger på en ordnad och reglerad invandring, där asylsökande fördelas rättvist i EU, där de som får avslag återvänder hem, och de som beviljas asyl i Sverige snabbt kan arbeta och bli en del av samhället, säger Stefan Löfven.

Fakta den svenska modellen

  • En generell välfärd där alla får del av en bra skolgång, sjukvård när man behöver den.
  • Den som blir arbetslös ska få hjälp att komma tillbaka och en ekonomisk trygghet – på så sätt kan individen bättre bidra till samhällsekonomin i stort.
  • En arbetsmarknad där parterna, arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna förhandlar och sluter avtal om både löner och andra villkor.
  • Öppenhet för handel – Sverige är ett litet och exportberoende land. Genom att vara aktiva i EU och globalt kan vi ta oss framåt.
  • Ansvar i flykting- och invandringspolitiken, förbättrad integration och ökade krav på andra EU-länder.

Hela Stefan Löfvens tal om den svenska modellen

facebook Twitter Email