6-21 år: På egen hand med skolväskan över axeln

Vi vet att tillgång till utbildning av hög kvalité i en kreativ och hälsosam miljö är nyckeln till frihet att forma våra liv som vi själva vill. Att öppna dörrar till lärande för alla är centralt för att bryta klassmönster och ger möjlighet för oss att vidga våra perspektiv och att frigöra tankar och skaparkraft. Skolan ska präglas av öppenhet och likvärdighet med fokus på lärande för att ge alla elever bästa möjliga förutsättning. Alla ska känna sig trygg med att våra barn växer upp i ett samhälle där de ges bästa möjliga förutsättningar.
  • Vi vill att arbete med ungdomsinflytande som pågår utvecklas. Att fler unga ska ges möjlighet och också vara mer aktiva i föreningslivet i Söderhamn. För att tillsammans kunna skapa det Söderhamn vi vill leva i.
  • Vi vill att alla ska få chansen att ta ett steg in på arbetsmarknaden, att få prova sig fram och hitta sin framtid. Därför vill vi att alla ungdomar ska erbjudas sommarjobb.
  • Vi vill att alla ska erbjudas läxhjälp då alla inte har samma förutsättningar samtidigt som samhället och skolan har en skyldighet att kompensera för detta och ge alla samma möjligheter.
  • Vi vill att våra barn och unga ska se möjligheten att bo och leva i Söderhamn med enkelt tillgång till utbudet av utbildning och aktiviteter i hela länet. Därför behövs ett avgiftsfritt länskort för kollektivtrafiken för att kunna ta del av vad hela Gävleborg erbjuder.
facebook Twitter Email