0-6 år: Man lär sig krypa innan man kan gå

Vi vet att det livslånga lärandet startar vid födseln och förskolan tar vid som en viktig del och kännetecknas av lärande genom lek, hälsa och trygghet. En förskola av hög kvalité är ett viktigt instrument för att motverka klassrelaterade skillnader i hälsa och kompetens senare i livet. På detta sätt skapar vi trygga människor.
  • Vi vill att barnens utveckling inte ska vara beroende av föräldrarnas möjlighet att arbeta, alla barn har rätt till förskola på heltid och att få utvecklas tillsammans med andra barn i en pedagogiskt genomtänkt och hälsosam miljö. Att den arbetsmiljö som möter både barn och personal ska vara den bästa. Det är allas ansvar att värna för arbetsmiljön.
  • Vi vill att hela vår kommun ska vara tillgänglig för våra barn. Att de kan ta del av allt fantastiskt som erbjuds och att ett aktivt arbeta för att göra t ex skärgården tillgänglig för våra barn skapas.
  • Vi vill att alla ska ha möjlighet att ta de jobb de erbjuds. Därför behövs en förskola på obekväm arbetstid i kommunen. För att alla barn och föräldrar ska kunna känna trygghet.
facebook Twitter Email