Valprogram 2018-2024

Vi vet att samhället är skapat av oss och att det går att förändra. Vi behöver därför driva en aktiv politik med fokus på det samhälle och Söderhamn vi vill leva i. Med solidaritet, jämlikhet och tillitbygger vi Söderhamns framtid. Vi ser ett Söderhamn som är attraktivt för både invånare, företag och besökare. Där hela kommunen är levande med ett fokus på socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

Tillsammans skapar vi det Söderhamn vi vill leva i.

Avslutning
Vi vet att för att kunna bygga det bästa Söderhamn vi kan, så krävs otroligt mycket. Det krävs att vi arbetar tillsammans, att vi inte lämnar någon utanför och att ditt och mitt välbefinnande inte blir på bekostnad av någon annans. Alla har rätt att känna sig trygga, vi tänker ta ansvar för detta, för att alla ska få de bästa möjliga förutsättningarna och inte bara några få. Det kommer inte bli lätt men vi vet att om vi gör det tillsammans så kan vi skapa ett ännu bättre Söderhamn för alla.

facebook Twitter Email