65+: Fortsätta blicka framåt

Vi vet att livet förändras och att våra livsförutsättningar förändras. Du ska kunna känna trygghet i att när dina önskemål förändras så ska också Söderhamn finnas där för dig och kunna möta de behov du nu har i livet.
  • Vi vill att det ska vara möjligt att bo i hela kommunen genom hela livet. Då behöver vi ha olika typer av boenden på fler platser i kommunen, detta kan göras t ex genom att bygga trygghetsboenden.
  • Vi vill att välfärdens gemensamma resurser ska gå till invånarna i Söderhamn och inte till vinstuttag. Därför ska verksamhet huvudsakligen bedrivas i kommunal regi t ex äldre- och serviceboenden.
  • Vi vill att hela Söderhamn ska vara tillgängligt för alla åldrar. Att t ex skärgården möjliggörs för att fler äldre ska kunna ta del av den.
facebook Twitter Email