(S)tyrelse i Söderhamn

Styrelse 2019

Ordförande Johannes Tyve
V ordförande
Kassör Heléna Gehlin
Studieorganisatör Sven-Olof Larsson
Facklig ledare Christer Wannberg
Ledamöter Susanne Larsson
Fredrik L’Estrade
Maria Lind
Sirkka-Liisa Törmänen
Ersättare Maria Johansson
Magnus Flyckt
Katarina Lindberg
Leif Håkansson
Frida Hirsimäki
Verkställande utskottet (VU) 2019:
Ordinarie: Johannes Tyve
Heléna Gehlin
facebook Twitter Email