Information och inbjudan till årsmöte och medlemsmöte

Medlemsmöte den 21 januari 2019I lokalen på gågatan (Köpmangatan 4)Kl 17.00 motionsskrivning till distriktet och arbetarekommunenKl 19.00 medlemsmöte: nomineringar och fastställande av motioner till partidistriktet samt val av ombud till distriktårskongress för Socialdemokraterna Gävleborg.  Årsmöte Söderhamns arbetarekommun 11 mars 2019Lägg i datumet i din kalender. Vi återkommer med tid (kväll) och plats. NomineringarVill du eller…

Läs mer

Ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser

Socialdemokraterna i Söderhamn har vid ett välbesökt medlemsmöte, under ledning av riksdagens första vice talman Åsa Lindestam, fastställt ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser i Söderhamns kommun för den kommande mandatperioden. Valberedningens förslag presenterades av valberedningens ordförande Barbro Andersson med orden -”Vi bygger ett lag för framtiden med en bred spridning på uppdragen.” Ordförande…

Läs mer

Vi prioriterar föreningslivet

Vi Socialdemokrater i Söderhamn har i många år prioriterat ett bra stöd till föreningslivet. I valet 2018 lovade vi att fortsätta att göra det. I vårt budgetförslag för 2019 har vi tagit höjd för ett fortssatt bra stöd till föreningslivet. Föreningslivet ger oss söderhamnare så oändligt mycket i hela kommunen. Idrott, friluftsliv, sociala frågor, folkbildning,…

Läs mer

Vi är redo för opposition

Centerpartiet har i förhandlingar meddelat att de ämnar styra Söderhamn tillsammans med koalitionen dvs. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna i Söderhamn väljer inför detta faktum att gå i opposition. Vår vilja har varit att skapa en stark och stabil blocköverskridande majoritet men de borgerliga partiernas önskan om ett ”nytt styre” har varit större. För Söderhamns…

Läs mer

Åsa Lindestam nomineras till ny talman

Vi gratulerar vår riksdagsledamot Åsa Lindestam som nominerats till ny talman i riksdagen. Talmannen är i rang närmast efter kungen och den som föreslår riksdagen ny statsminister. Åsa kommer nu ställas mot moderaternas kandidat Andreas Norlén vid måndagens val av talman.

Läs mer

Skatt kanske inte är så dumt ändå

Enligt den borgerliga tankesmedjan Timbro så ligger Sverige på fjärde plats i hela världen när det gäller att betala skatt. Enligt diverse internationella mätningar så ligger Sverige i topp när man undersöker vilket land som är bäst för dess invånare. Tänk att det ska vara så svårt för vissa att se kopplingen. Det kanske inte…

Läs mer

God konsumentvägledning minskar konsumentskadorna

Det är viktigt att ha en bra konsumentvägledning i kommunen för att informera/ utbilda våra invånare om lagar och regler. Det är också bra för företagare att kunna vända sig till för att få råd och information om vad som gäller. Tre av fyra konsumenter får årligen problem med något de köpt. Konsumentverket har undersökt…

Läs mer

En trygg och bättre välfärd i Söderhamn

Socialdemokraterna i Söderhamn har tagit i hand med Kommunal och gjort en överenskommelse. Den innebär i korthet: Utbildningskontrakt där de som genomför utbildning garanteras anställning inom tre månader Förbättrat inflytande och medbestämmande Inga staplade visstidsanställningar Heltid som norm och inga delade turer Arbetskläder och arbetskor efter behov Läs hela handslaget – En trygg och bättre…

Läs mer

Hot och hat hör inte hemma i demokratiskt samhälle

Hot och hat hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle, skriver Socialdemokraterna i Söderhamn efter att ha fått sin vallokal utsatt för skadegörelse.

I veckan har Socialdemokraternas partilokal i Söderhamn blivit utsatt för skadegörelse. Flera av våra enskilda medlemmar har också blivit utsatta. Hot och hat hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Även om vi inte alltid tycker lika så måste vi bygga samhället på ömsesidig respekt. Med dessa metoder hotas våra grundläggande demokratiska rättigheter och det…

Läs mer

Kan min historia, Sjölander

Mattias Benke (S) i replik på Jerker Sjölander i debatten om förhållningssättet till AFS och SD.

Jerker Sjölander känner (helahälsingland.se 23/8) avsmak efter min insändare (22/8). För det första så har han rätt i att jag inte levde på 1930-talet, för jag är född på slutet av 1960-talet. Jag ger inte sken av att levt då heller utan jag säger att jag känner avsmak när jag hör agitation som påminner om…

Läs mer
facebook Twitter Email