Den svenska modellen ska utvecklas

Vår Politik Vårt Parti

Medlemsmöte med många motioner

De kom genom ett yrväder en januarikväll med iPads i handen.

  Flera medlemmar samlades på växelgatan för att skriva motioner till arbetarekommunens årsmöte och distriktets årskongress (DÅK). Efter flitigt författande genomfördes ett välbesökt medlemsmöte där motionerna diskuterades och efter vissa justeringar stod arbetarekommunen bakom allihop. Det var allt från högt till lågt som föreslogs i t ex förslag om bidrag till hissar till fastighetsägare för…

Läs mer

Förslag på ny träffpunkt för Söderhamns äldre

Söderhamns S-föreningen hade medlemsmöte den 10:e januari. På mötet informerades om ett intressant projekt som kommer att erbjuda främst de äldre en ny trevlig träffpunkt (Nejlikan). En grupp har under en tid arbetat med frågan eftersom omvårdnadsnämnden har beslutat att lägga ner förebyggande enheten och träffpunkten Solgläntan. När beslutet är genomfört har nuvarande väntjänsten inga lokaler…

Läs mer

Ledarskapsutbildning för ordföranden

Förra helgen deltog Alexandra vår ordförande i Socialdemokraterna i Söderhamn, Sven-Erik och Maria ordförande och viceordförande i kommunstyrelsen samt regionråd Eva Lindberg på en utbildning.

Alla förtroendevalda i Socialdemokraterna erbjuds en ledarskapsutbildning och förra helgen hölls steg två i Gävleborg. Deltog gjorde arbetarekommuns ordföranden och kommunstyrelse ordföranden från hela länet. Vi fick ett erfarenhetsutbyte och möjlighet att fördjupa våra samarbeten. Något konkret vi tar med oss är hur vi arbetar kring etik och att vara förebilder. Detta har också aktualiserats…

Läs mer

Valledningen bygger nätverk inför valåret

Arbetarekommunens valledning har under veckan varit iväg tillsammans med ett 30-tal partivänner från hela Gävleborg. Under resan planerades valkampanjen för nästa års val och det etablerades ett kontaktnätverk med valledare från kommunerna runt om i Gävleborg. Det är en grupp som kommer fortsätta träffas på hemmaplan under det fortsatta valarbetet. Partidistriktet i Gävleborg, som anordnade resan,…

Läs mer

Tyck till om valmanifestet

Ta chansen att påverka vårt valmanifest inför valet 2018. Berätta för oss vad som är viktigt för dig för att du ska trivas i Söderhamns kommun.
Läs mer

Mattias Benke vald till kyrkomötet

Vi gratulerar Mattias Benke till platsen i svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det står klart efter en lyckad valkampanj från Socialdemokraterna i kyrkovalet. Socialdemokraterna går enligt de preliminära resultaten från 73 till 76 mandat och det innebär att om ingen fått personkryss nog att gå förbi Mattias har vi en Söderhamnare i kyrkomötet för första…

Läs mer
facebook Twitter Email